dissabte, 4 d’abril de 2009

TeoremaAssumit que el temps s’engronsa, és difícilment demostrable que, al límit, la vida s’aproxima als instants infinitament prop del punt d’equilibri, horitzontals i de velocitat tangenc
ial a la trajectòria dels dies.


... des de La Ribera per al món...